Trong số các nguyên lý lãnh đạo, sẽ có một vài nguyên lý không bao giờ thay đổi. Nhưng một số khác thì có thể linh động cải tiến để đáp ứng với sự phát triển của công nghệ và lực lượng lao động. Dưới đây là 3 nguyên lý mà những người đã hoặc đang trên hành trình làm lãnh đạo cần tham khảo:

Tặng MIỄN PHÍ bộ sách về Lãnh đạo dành cho các bạn NGAY HÔM NAY.

Trọn bộ tứ thư cho các nhà lãnh đạo