Back

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Thực trạng quản lý cấp trung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Thực trạng giới trẻ hiện nay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HOMENEXT ACADEMY CÓ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Đào tạo quản lý

Anh sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm phong phú khi làm việc với rất nhiều công ty trong và ngoài nước như Đất Xanh, CBRE Việt Nam, Kusto Home, Becamex Tokyu.

Đào tạo quản lý

Anh sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm phong phú khi làm việc với rất nhiều công ty trong và ngoài nước như Đất Xanh, CBRE Việt Nam, Kusto Home, Becamex Tokyu.

Đào tạo quản lý

Anh sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm phong phú khi làm việc với rất nhiều công ty trong và ngoài nước như Đất Xanh, CBRE Việt Nam, Kusto Home, Becamex Tokyu.

Đào tạo quản lý

Anh sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm phong phú khi làm việc với rất nhiều công ty trong và ngoài nước như Đất Xanh, CBRE Việt Nam, Kusto Home, Becamex Tokyu.

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO LÀ AI ?

Khóa học ChatGPT: Áp dụng vào kinh doanh và tiếp, x10 hiệu suất

CHUYÊN GIA ĐÀO ĐẠO: DƯƠNG TỐNG

  • Không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh, Anh Dương Tống còn là một chiến lược kinh doanh, một người giảng viên và là một nhà đào tạo cho nhiều doanh nghiệp và trường học.
  • Anh sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm phong phú khi làm việc với rất nhiều công ty trong và ngoài nước như Đất Xanh, CBRE Việt Nam, Kusto Home, Becamex Tokyu.
  • Ngoài những kinh nghiệm về bán hàng bất động sản cấp cao, Anh Dương Tống còn là có kiến thức và phương pháp làm Digital Marketing mẫu mực trong ngành bất động sản. 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN PHONG PHÚ

  • Không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh, Anh Dương Tống còn là một chiến lược kinh doanh, một người giảng viên và là một nhà đào tạo cho nhiều doanh nghiệp và trường học.
  • Anh sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm phong phú khi làm việc với rất nhiều công ty trong và ngoài nước như Đất Xanh, CBRE Việt Nam, Kusto Home, Becamex Tokyu.
  • Ngoài những kinh nghiệm về bán hàng bất động sản cấp cao, Anh Dương Tống còn là có kiến thức và phương pháp làm Digital Marketing mẫu mực trong ngành bất động sản. 

NHẬN ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGAY

marketing cá nhân hoá trong lĩnh vực bất động sản: khảo sát và phản hồi khách hàng